Phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước

DSpace/Manakin Repository

Phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước

Show full item record


Title: Phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước
Author: Nghiêm, Thị Như Ngọc; Nghd. : TS. Mai, Hà
Abstract: Trình bày tầm quan trọng của nguồn tin khoa học và công nghệ trước yêu cầu của thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn đổi mới. Nghiên cứu nhiệm vụ, vai trò của Trung Tâm Thông tin tư liệu đối với hoạt động của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Phân tích thực trạng nguồn tư liệu khoa học và công nghệ của Trung tâm Thông tin tư liệu - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và nghiên cứu mức độ đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin tại Trung tâm. Đề xuất các giải pháp: chú trọng công tác xây dựng chính sách phát triển nguồn lực; Nâng cao hiệu quả khai thác và phổ biến nguồn lực thông tin; Xây dựng cơ cở hạ tầng thông tin; Nâng cao trình độ cán bộ thông tin; Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về thông tin-tư liệu nhằm nâng cao chất lượng nguồn tin của Trung tâm thông tin tư liệu để phục vụ ngày càng hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
URI: http://tainguyenso.vnu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10770
Date: 2010

Files in this item

Files Size Format View
V_L2_01790.pdf 105.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account